Baardegem faubourg

 

Baardegem is een deelgemeente van Aalst. Het bleef tot diep in de jaren zestig een typisch agrarische gemeente. Vandaag is de boer er bijna uitgeploegd en is Baardegem een woon- en slaapdorp geworden voor 1800 inwoners in de periferie van Brussel. Toch heeft het grote delen van zijn landelijk karakter behouden en is het tot vandaag ontsnapt aan industriële terreinen en grote verkavelingen.

Baardegem met zijn cultuur

 

Baardegem heeft niet direct grote toeristische attracties te bieden al kan je er aardig wandelen en is de Sint Margarethakerk een van de mooiste parochiekerken uit de streek. Vroeger krioelde het er van de herbergen. Maxens en Stantjens waren unieke locaties om tussen pot en pint elkaars wel en wee te delen maar ook hier heeft de tand des tijds genadeloos toegeslagen.

Kenmerkend voor Baardegem is zijn uniek verenigingsleven. Het dorp telt ruim meer dan 50 verenigingen. Twee drijvers verklaren dit fenomeeen en blijven ook nu nog de motor achter dit gebeuren: de Faubourg Kermis en de Zaal Ons Huis. Faubourg kermis is bijna 130 jaar oud en draait rond de kermisstoet waarin meer dan 30 jaarmarktgroepen paraderen. Deze groepen hebben door het jaar heen elk hun eigen werking en kasactiviteit (eetfestijnen, fuiven, …). De Zaal Ons Huis ontstond in de jaren twintig. Een aantal prominente figuren uit het dorp bouwden -geïnspireerd door coöperatieve ideeën- een zaal met eigen handen en middelen. De Zaal zou een enorme ontvoogdende en culturele impact hebben op het dorp. Tal van verenigingen vonden er hun ontstaan en hebben er nog steeds hun stamplaats. Naast De Zaal Ons Huis beschikt Baardegem met de Parochiezaal nog over een tweede stuk infrastructuur dat verenigingen de kans geeft om hun activiteiten te ontplooien.

 

Feestend door het leven

 

Deze website wil een toegangspoort zijn voor iedereen die interesse heeft in ons dorp. In eerste instantie voor de inwoners zelf die er met een overzichtelijke agenda alle informatie over de activiteiten van de verschillende verenigingen in terug vinden.